Skorzystaj z tej strony z torbami Longchamp
Akceptując niniejsze Warunki użytkowania poprzez korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że masz 18 lat lub więcej. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, ale co najmniej 13 lat, możesz korzystać z tej Witryny tylko pod nadzorem rodzic lub opiekun prawny, który wyraża zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami użytkowania. Outlet-Face.Inc. nie zbiera celowo danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z tej Witryny i rodziców lub opiekunowie prawni mogą nie wyrazić zgody na niniejsze Warunki użytkowania w ich imieniu. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym zgadzającym się na niniejsze Warunki użytkowania na rzecz dziecka w wieku od 13 do 18 lat, pamiętaj, że ponosisz pełną odpowiedzialność za korzystanie z tej witryny, w tym wszelkie opłaty finansowe i prawne odpowiedzialność, którą on lub ona może ponieść. Jeśli nie zgadzasz się (lub nie możesz przestrzegać) któregokolwiek z niniejszych warunków, nie korzystaj z tej witryny. Wszystkie podane informacje rozliczeniowe i rejestracyjne muszą być zgodne z prawdą i dokładne. Podanie jakichkolwiek nieprawdziwych lub niedokładnych informacji może stanowić naruszenie niniejszych warunków użytkowania. Potwierdzając swój zakup pod koniec procesu realizacji transakcji, zgadzasz się zaakceptować i zapłacić za żądane produkty.

Prawa autorskie i znaki handlowe
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie Treści są prawami autorskimi, znakami towarowymi, wzorami handlowymi i / lub inną własnością intelektualną będącą własnością, kontrolowaną lub licencjonowaną przez Outlet-Face.Inc. Lub przez osoby trzecie, które licencjonowały swoje materiały na Outlet-Face.Inc. i są chronione amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich. Kompilacja (oznaczająca zbieranie, aranżację i montaż) wszystkich Treści na tej stronie jest wyłączną własnością Outlet-Face.Inc. i jest również chroniony przez USA i międzynarodowe prawa autorskie.

Odniesienia na tej stronie do jakichkolwiek nazw, znaków, produktów lub usług stron trzecich lub hiperłącza do stron osób trzecich lub informacje są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkownika i nie stanowią w żaden sposób ani nie sugerują poparcia Outlet-Face.Inc.s , sponsorowanie lub rekomendacja strony trzeciej, informacje, produkt lub usługa. Outlet-Face.Inc. nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek stron osób trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści lub dokładności materiałów na takich stronach. Jeśli zdecydujesz się na link do takich stron osób trzecich, zrobisz to na własne ryzyko.

Odszkodowanie
Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zachować nieszkodliwość Outlet-Face.Inc. z wszelkich roszczeń, szkód, kosztów i wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej, wynikających z korzystania z Witryny lub z nią związanych.

Zrzeczenie się
Ta strona jest udostępniana na zasadzie „jak jest” i „jak dostępne”. Outlet-Face.Inc. nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących działania witryny lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie. W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Outlet-Face.Inc. zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. Nie ograniczając powyższego, Outlet-Face.Inc. Zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, na wszelkie towary oferowane na tej stronie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, korzystając z Outlet-Face.Inc. strona internetowa, że ​​korzystanie z niej odbywa się na własne ryzyko. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy gwarancji produktu oferowanej przez producenta produktu. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi istotną część niniejszej umowy.

Przyjęcie zamówienia
Należy pamiętać, że mogą istnieć pewne zamówienia, których nie jesteśmy w stanie przyjąć i musimy je anulować. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odrzucenia lub anulowania dowolnego zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą spowodować anulowanie zamówienia, obejmują ograniczenia w sprawie ilości dostępnych do zakupu, niedokładności lub błędów w informacjach o produkcie lub cenach lub problemów zidentyfikowanych przez nasz dział kredytów i unikania oszustw. Możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli cała lub jakakolwiek część Twojego zamówienie zostało anulowane lub jeśli do zaakceptowania zamówienia wymagane są dodatkowe informacje.