Gebruik van deze longchamp-zaksite
Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren door uw gebruik van de site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent.Als u jonger bent dan 18 maar ten minste 13 jaar mag u deze site alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Outlet-Face.Inc. verzamelt niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen onder de 13 jaar. Kinderen onder de 13 jaar mogen deze site niet gebruiken en ouders of wettelijke voogden mogen niet namens hen instemmen met deze gebruiksvoorwaarden. Als u een ouder of wettelijke voogd bent die instemt met deze gebruiksvoorwaarden ten behoeve van een kind in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, moet u er rekening mee houden dat u volledig verantwoordelijk bent voor zijn of haar gebruik van deze site, inclusief alle financiële kosten en wettelijke aansprakelijkheid die hij of zij kan oplopen.Als u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken. Alle verstrekte factuur- en registratie-informatie moet waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Het verstrekken van onware of onnauwkeurige informatie kan een schending van deze gebruiksvoorwaarden vormen. Door uw aankoop aan het einde van het afrekenproces te bevestigen, gaat u ermee akkoord de gevraagde item (s) te accepteren en te betalen.

Auteursrechten en handelsmerken
Tenzij anders vermeld, is alle Inhoud auteursrechten, handelsmerken, handelskleding en / of ander intellectueel eigendom dat eigendom is van, wordt gecontroleerd door of in licentie wordt gegeven door Outlet-Face.Inc. of door derden die hun materiaal hebben gelicentieerd aan Outlet-Face.Inc. en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. De compilatie (dat wil zeggen de verzameling, opstelling en montage) van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Outlet-Face.Inc. en wordt ook beschermd door de VS en haar internationale copyrightwetten.

Verwijzingen op deze site naar namen, merken, producten of diensten van derden of hyperlinks naar sites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en vormen of impliceren op geen enkele manier de goedkeuring van Outlet-Face.Inc. , sponsoring of aanbeveling van de derde partij, informatie, product of dienst. Outlet-Face.Inc. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden en doet geen uitspraken over de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke sites. Als u besluit om naar dergelijke websites van derden te linken, doet u dit volledig op eigen risico.

Vrijwaring
U stemt ermee in om Outlet-Face.Inc. Te verdedigen, te vrijwaren en onschadelijk te houden. van en tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de site.

Disclaimer
Deze site wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Outlet-Face.Inc. geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, Outlet-Face.Inc. wijst alle garanties, expliciet of impliciet, af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Zonder het voorgaande te beperken, ontkent Outlet-Face.Inc. Alle garanties, expliciet of impliciet, voor alle goederen die op deze site worden aangeboden. U erkent door uw gebruik van de Outlet-Face.Inc. website, dat uw gebruik van de site voor uw eigen risico is. Deze disclaimer is niet van toepassing op productgarantie aangeboden door de fabrikant van het artikel. Deze disclaimer vormt een essentieel onderdeel van deze overeenkomst.

Orderacceptatie
Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren.We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elke bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren.Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, omvatten beperkingen over hoeveelheden die beschikbaar zijn voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn geïdentificeerd door onze afdeling voor krediet- en fraudevermijding. We kunnen ook aanvullende verificaties of informatie nodig hebben voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als (een deel van) uw bestelling wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.