Použití této stránky s taškou pro dlouhé šampony
Přijetím těchto Podmínek používání při používání webu potvrzujete, že máte 18 let nebo více. Pokud jste mladší 18 let, ale nejméně 13 let, můžete používat tento web pouze pod dohledem rodič nebo zákonný zástupce, který souhlasí s tím, že bude vázán těmito Podmínkami používání. Outlet-Face.Inc.doeses úmyslně neshromažďuje osobní údaje o dětech mladších 13 let. Děti mladší 13 let nesmí tento web používat a rodiče nebo zákonní zástupci nesmějí jménem těchto smluvních podmínek souhlasit. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce souhlasící s těmito Podmínkami používání ve prospěch dítěte ve věku od 13 do 18 let, uvědomte si, že jste plně zodpovědný za jeho používání tohoto webu, včetně všech finančních poplatků a zákonných odpovědnost, která mu může vzniknout. Pokud nesouhlasíte (nebo nemůžete splnit) žádné z těchto podmínek, nepoužívejte tento web. Všechny poskytnuté fakturační a registrační údaje musí být pravdivé a přesné. Poskytnutí nepravdivých nebo nepřesných informací může představovat porušení těchto Podmínek používání. Potvrzením nákupu na konci procesu platby se zavazujete přijímat a platit za požadované položky.

Autorská práva a ochranné známky
Není-li uvedeno jinak, veškerým obsahem jsou autorská práva, ochranné známky, obchodní oděvy a / nebo jiná duševní vlastnictví vlastněná, kontrolovaná nebo licencovaná společností Outlet-Face.Inc.nebo třetími stranami, které licencovaly své materiály na Outlet-Face.Inc. a jsou chráněny zákony USA a mezinárodními autorskými právy. Kompilace (tj. sbírka, uspořádání a montáž) veškerého obsahu na této stránce je výhradním vlastnictvím Outlet-Face.Inc. a je také chráněn USA a jeho mezinárodními autorskými zákony.

Odkazy na tyto stránky na jakékoli názvy, značky, produkty nebo služby třetích stran nebo hypertextové odkazy na stránky nebo informace třetích stran jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují ani nenaznačují souhlas Outlet-Face.Inc.s. , sponzorství nebo doporučení třetí strany, informace, produkt nebo služba. Outlet-Face.Inc. není zodpovědný za obsah žádných webových stránek třetích stran a nevydává žádná prohlášení týkající se obsahu nebo přesnosti materiálu na těchto stránkách. Pokud se rozhodnete odkazovat na jakékoli takové webové stránky třetích stran, činíte tak výhradně na své vlastní riziko.

Odškodnění
Souhlasíte, že budete bránit, odškodňovat a držet neškodný Outlet-Face.Inc. a proti jakýmkoli nárokům, škodám, nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, které vyplývají nebo souvisejí s vaším používáním Stránky.

Zřeknutí se odpovědnosti
Tento web je poskytován „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Outlet-Face.Inc. neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené nebo předpokládané, pokud jde o provozování webu nebo informace, obsah, materiály nebo produkty obsažené na tomto webu. V plném rozsahu, který je povolen platnými zákony, Outlet-Face.Inc. se zříká všech záruk, vyjádřených nebo předpokládaných, včetně předpokládaných záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Bez omezení výše uvedeného si společnost Outlet-Face.Inc prohlašuje veškeré a veškeré záruky, výslovné nebo předpokládané, za jakékoli zboží nabízené na tomto webu. Berete na vědomí, za použití Outlet-Face.Inc. že vaše používání webu je na vaše výhradní riziko. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na žádnou záruku na produkt nabízenou výrobcem předmětu. Toto vyloučení odpovědnosti je podstatnou součástí této dohody.

Přijetí objednávky
Vezměte prosím na vědomí, že mohou existovat určité objednávky, které nemůžeme přijmout a které musíme zrušit. Vyhrazujeme si právo, podle našeho vlastního uvážení, odmítnout nebo zrušit jakoukoli objednávku z jakéhokoli důvodu. Některé situace, které mohou mít za následek zrušení vaší objednávky, zahrnují omezení o množstvích, která je k dispozici ke koupi, nepřesnostech nebo chybách v informacích o produktech nebo cenách nebo problémech zjištěných naším oddělením zabývajícím se vyhýbáním se kreditům a podvodům. Před přijetím jakékoli objednávky můžeme také vyžadovat další ověření nebo informace. objednávka je zrušena nebo jsou-li pro přijetí objednávky vyžadovány další informace.